Jogerős ítélet a bicskei gyermekotthon volt igazgatója újabb ügyében

A Székesfehérvári Járásbíróság ítéletében az I.r vádlottat kényszerítés hatósági eljárásban bűntette miatt 2 év 3 hónapi börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra, a II.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntette és vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt – halmazati büntetésül – 3 év 4 hónapi börtönbüntetésre, 5 év 18. életévét be nem töltött  személyek nevelésével, felügyeletével, gyógykezelésével és gondozásával kapcsolatos valamennyi tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A védelmi fellebbezések folytán eljáró Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a vádlottak igazságszolgáltatás elleni cselekményét kísérletként elkövetettnek minősítette, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az irányadó tényállás szerint az I.r. vádlott, a bicskei gyermekotthon volt igazgatója – akit a Székesfehérvári Törvényszék – a Győri Ítélőtábla határozata folytán jogerőre emelkedett – ítéletével folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és további bűncselekmények miatt 8 év szabadságvesztésre, végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra és 8 év közügyektől eltiltásra ítélt – ezen eljárás megindulásának tudatában, annak érdekében, hogy a hatósági eljárás folyását megnehezítse, fenyegetéssel arra vette rá az ügy egyik sértettjét, hogy a gyermekvédelmi gyám előtt korábban megtett, és nevezett által a rendőrségnek megküldött, rá nézve terhelő előadását visszavonja. Cselekményéhez a II.r. vádlott a visszavonó nyilatkozat sértett általi elkészíttetésével szándékosan segítséget nyújtott. Ezt követően a II.r. vádlott az iratot az I.r. vádlottnak átadta, aki azt lakásán őrizte, s itt került végül a nyomozóhatóság által lefoglalásra.

A fentieken túl a II.r. vádlott készpénz ígéretével arra kívánta rávenni az I.r. vádlottal szemben szexuális visszaélések miatt indult büntetőügyben tanúként kihallgatott másik kiskorú személyt, hogy az I.r. vádlottra tett terhelő vallomását vonja vissza. A tanú azonban a felajánlott pénzt nem fogadta el, a II.r. vádlott kérését elutasította.

A törvényszék ítélete jogerős.

 

Székesfehérvár, 2021. július 6.

Székesfehérvári Törvényszék