Tárgyalás küldöttgyűlési határozat felülvizsgálata ügyében

Tárgyalás időpontja: 
2017. február 8., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
küldöttgyűlési határozat felülvizsgálata
Tárgyalás helyszíne: 
Székesfehérvár, Zichy liget 10.
Tárgyaló: 
252.
Ügyszak: 
Polgári
Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Huszonkilenc felperes indított pert a lakásszövetkezet alperessel szemben a 2016. április 21-i küldöttgyűlésen meghozott összesen 34 határozat hatályon kívül helyezése érdekében. Álláspontjuk szerint a küldöttgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, a megyei napilapban közzétett hirdetmény olvashatatlan volt és a szövetkezet a hirdetmény útján való összehívás jogát egyébként is visszaélésszerűen, rendeltetésellenesen gyakorolta. Másodlagosan, 19 határozat esetében azt állították, hogy azok jogszabályba ütköznek, illetve lényegesen sértik a kisebbség jogos érdekeit. Az alperes védekezésében valamennyi kereseti érvelést vitat.

Eljáró bíróság: