Tájékoztatás a DVCSH Kft. felperes és a DVG Zrt., valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata alperesek ügyében

A DVCSH Kft. felperes és a DVG Zrt., valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata I és II. rendű alperesek között a Székesfehérvári Törvényszéken 26. G. 40.072/2021. számon indult per a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatos szerződés létezése, érvényessége tárgyában.

A perben eljáró bíró a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 14.  § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapította, hogy a Székesfehérvári Törvényszék a per elintézéséből objektíve kizárt, mivel a törvényszék jogaira és kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet. Ezért 2022. január 14-én a Pp. 17. § (2) bekezdése alapján felterjesztette az iratokat a Győri Ítélőtáblára más eljáró bíróság kijelölése céljából.

A Győri Ítélőtábla 2022. február 8-án kelt Gkk. I. 25.018/2022/2. számú végzésével a Veszprémi Törvényszéket jelölte ki, mivel a Székesfehérvári Törvényszékkel szembeni objektív kizárási ok fennállásával egyetértett.

 

Székesfehérvári Törvényszék

2022. február 22.