Jogerős ítélet halált okozó segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében

A Székesfehérvári Törvényszék 2020. november 11. napján előkészítő ülést tartott a segítségnyújtás elmulasztásávaI vádolt V., VI., fk. VII., fk. VIII. rendű vádlott vonatkozásában. Az előkészítő ülésen a terhükre rótt bűncselekményt a vádlottak beismerték, tárgyaláshoz való jogukról lemondtak.

A törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottakat halált okozó segítségnyújtásának elmulasztásának bűntettében. Az V., VI. rendű vádlottakat 1 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, míg az fk. VII. és fk. VIII. rendű vádlottakat 8 hónap, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A fiatalkorú vádlottak a próbaidő ideje alatt pártfogó felügyelet alatt állnak. Az ítélet jogerős.

A vádirat szerint a vádlottak 2019. november 28-án az esti órákban egy Fejér megyei település italkimérője elé érkeztek, ahol észlelték a megkötözött, alvó sértettet. Fényképfelvételek készítését követően a sértettet magára hagyva távoztak a helyszínről anélkül, hogy neki segítséget nyújtottak volna.

A mozgásában korlátozott, önmentésre képtelen sértett az éjszaka folyamán megpróbált a kötözésből kiszabadulni, ennek során a székkel együtt felborult, végül a hajnali órákban kihűlés miatt elhalálozott.

A további vádlottak vonatkozásában a bíróság 2020. november 18., 20., 25. napjára tűzött ki tárgyalást, melyeken az emberöléssel vádolt I., II., III. és VI. vádlottak, a tanúk, illetve az igazságügyi szakértő kihallgatására kerül sor. Az V., VI., fk. VII., fk. VIII. rendű terheltek a továbbiakban tanúként vesznek részt az eljárásban.