Másodfokú ítélet a Fejér Megyei Hírlap újságíróinak perében

2018. november 27-én a Székesfehérvári Törvényszék – mint másodfokú bíróság – ítéletet hirdetett azon két újságíró munkaügyi perében, akik a megyei napilap 2016. december 24-ei napszámában megjelent miniszterelnöki interjút követően elbocsátottak.

Az ügyben 2018. május 3-án született elsőfokú ítélet a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, mely azt állapította meg, hogy a munkáltató részéről az azonnali hatályú felmondás nem volt jogszerű, mivel az újságíró felperesek a vitatott lapszám szerkesztését a szerkesztőségben kialakult gyakorlat szerint végezték, a munkáltató nem tudta bizonyítani a munkavállalók kötelezettségszegését. Az elsőfokú bíróság a munkáltatót kötelezte a felperesek elmaradt jövedelmének és végkielégítésének megfizetésére.

Az elsőfokú ítélettel szemben a munkáltató fellebbezett, de a törvényszék a fellebbezést alaptalannak, az elsőfokú ítéletet helytállónak találta. Hangsúlyozta, hogy a helyi szerkesztőségben kialakult gyakorlatnak megfelelően a központi szerkesztőségből érkező cikkek átolvasása és tartalmi ellenőrzése nem volt elvárás, mivel az onnan érkező anyagokat tartalmi változás nélkül kötelesek voltak megjelentetni. Az, hogy az illetéktelenül megváltoztatott tartalom átjutott a lapszerkesztés szűrőjén, a szerkesztőségben kialakított rendszer hibája, hiányossága, és nem az újságírók kötelezettségszegése. Emellett az is kétséges, hogy az illetéktelen beavatkozás, az interjúszöveg megmásítása az úgynevezett levilágítást megelőzően vagy azt követően történt. Így a munkáltatók nem tudták bizonyítani a felperesek kötelezettségszegését, vagyis az azonnali hatályú felmondás ingokát. A törvényszék így – a jogalapot tekintve – az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, és az alperesi munkáltatót kötelezte a felperesek munkabére azon részének megfizetésére is, melyek a per során váltak esedékessé.

Az ítélet jogerős, további fellebbezésnek nincs helye.

Székesfehérvár, 2018. november 27.

A Székesfehérvári Törvényszék Sajtóosztálya