1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A bíróságok központi igazgatását az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke látja el, munkáját elnökhelyettesek és a Hivatal segíti. Az OBH elnökének igazgatási munkáját az Országos Bírói Tanács (OBT) felügyeli.

Az Országos Bírósági Hivatal elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24
Telefon: 1/354-4100 Telefax: 1/312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu