Tájékoztató - Illeték megfizetésére vonatkozó változás!

2024. január 1-jétől bírósági eljárásban az illetéket illetékbélyeggel nem lehet teljesíteni, helyette készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) lehet az illetéket megfizetni.(Továbbra is lehetséges átutalással történő fizetés, ennek módjáról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhatnak.)

FONTOS!

A készpénzátutalási megbízást (sárga csekk) annak a vármegyének a bíróságán kell beszerezni, ahol az eljárás megindításra kerül.

A feladóvevényt csatolni kell ahhoz az irathoz, amely az eljárást megindítja (keresetlevél, fellebbezés, végrehajtási kérelem).

A közlemény rovatban fel kell tüntetni

  • az eljáró bíróság nevét,
  • az eljárást kezdeményező fél (pld. fellebbező, felperes) nevét,
  • amennyiben van róla tudomása, az ügy számát.

 

Székesfehérvári Törvényszék