Ítélkezési szünet Fejér vármegye bíróságain

2023. július 17-én, hétfőn kezdetét veszi a bíróságokon az ítélkezési szünet, amely 2023. augusztus 18-ig, péntekig tart. A bíróságok ezért az ezt követő első hétfőtől, augusztus 21-étől tárgyalnak ismét rendszeresen.

A törvénykezési szünet alatt a bíróságok - néhány kivételtől eltekintve - nem tárgyalnak. A soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyekben azonban az ítélkezési szünetben is sor kerül tárgyalásra. (Így például az előzetes letartóztatás, a gyorsított, valamint egyes polgári, munkaügyi, gazdasági tárgyú eljárások, illetve végrehajtások kapcsán tartanak tárgyalásokat, meghallgatásokat a bíróságok.)

A polgári peres ügyekben - meghatározott kivételekkel - a Polgári perrendtartás értelmében a napokban megállapított határidőkbe az évnek július 15-től augusztus 20. napjáig terjedő időszaka nem számít bele.

Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a törvényi feladataikat, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. 

A törvénykezési szünetben a Székesfehérvári Törvényszék és illetékessége alá tartozó bíróságok valamennyi irodája változatlan ügyfélfogadási rendben fogadja az ügyfeleket, akik benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba, igénybe vehetik az ügyfélsegítőt.

A törvénykezési szünet alatt megszakítás nélkül működik a bírósági közvetítés is. A peres eljárásnál lényegesen gyorsabb és rugalmasabb, semleges harmadik személy részvételével zajló közvetítői eljárással a felek kölcsönösen kedvező megállapodásra juthatnak. A nyári időszak alkalmas lehet arra, hogy a már elkezdett pert rövid idő alatt megegyezéssel fejezzék be a felek. Részletesebb tájékoztatás itt elérhető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2023. július 21., 28. augusztus 4. és 18. napján a Sárbogárdi Járásbíróságon az Ügyfélsegítő nap elmarad. Az ügyfelek fenti napokon a Dunaújvárosi Járásbíróság ügyfélsegítő napjára tudnak bejelentkezni a 06-25/411-822, 06-25/410-853, vagy a 06-25/410-527 központi számon.