Választás 2022

A 2022. április 3. napján tartandó országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatban a törvényszék az alábbi tájékoztatást adja:

  • a helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntése elleni jogorvoslati kérelmeket Fejér megye területén a Veszprémi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma bírálja el.
  • a jogorvoslati kérelmeket a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.
  • ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján az illetékes Veszprémi Törvényszékhez terjeszti fel. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 236.§ (4) bekezdése).
  • a Kúria Közigazgatási Kollégiuma 1/2021. (IX.27.) KK véleménye szerint a névjegyzékkel összefüggő jogviták elbírálása a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek hatáskörébe tartozik.

A Veszprémi Törvényszék a fellebbezésről három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt.