Bírósági fogalmazói álláshelyek 2022. I. félév

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2022. március 9.16 óra 30 perc

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
 • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát
 • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum
 • úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz
 • személyesen (1055 Budapest, Markó u. 9.) vagy postai úton (1363 Budapest Pf.: 24.)
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2022. március 9-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

2022. március 21. - írásbeli versenyvizsga

2022. április 4-5. - szóbeli versenyvizsga

2022. május 9. - a pályázatok elbírálásának határideje

2022. június 1. - állások betöltése

Meghirdetett álláshelyek

Fővárosi Törvényszék - törvényszék - 14 álláshely

Budapest Környéki Törvényszék - Dunakeszi Járásbíróság -1 álláshely

Egri Törvényszék - Hatvani Járásbíróság - 1 álláshely

Győri Törvényszék - Győri Járásbíróság - 2 álláshely

Gyulai Törvényszék - Gyulai Járásbíróság - 1 álláshely

Kecskeméti Törvényszék - Kecskeméti Járásbíróság - 1 álláshely

Miskolci Törvényszék - Ózdi Járásbíróság - 1 álláshely

Miskolci Törvényszék - Sátoraljaújhelyi Járásbíróság -1 álláshely

Miskolci Törvényszék - Szerencsi Járásbíróság - 1 álláshely

Nyíregyházi Törvényszék - törvényszék - 1 álláshely

Pécsi Törvényszék - Pécsi Járásbíróság - 1 álláshely

Szegedi Törvényszék - Szegedi Járásbíróság - 1 álláshely

Szolnoki Törvényszék - Szolnoki Járásbíróság - 2 álláshely

Veszprémi Törvényszék - Pápai Járásbíróság - 1 álláshely

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

További információk

http://birosag.hu

CsatolmányMéret
298.58 KB
242.68 KB