Ítélethirdetés kiskorú veszélyeztetésének bűntette ügyében

A Székesfehérvári Járásbíróság 2021. január 20. napján hozott ítéletet kiskorú veszélyeztetése bűntette ügyében.

Az ítéletben megállapított tényállás szerint egy Fejér megyei településen 2017. november 21. napján két óvodapedagógus úgy döntött, hogy a dajka segítségével megpróbálják megetetni az étkezési zavarban szenvedő kiskorú sértettet. A gyermek társaival együtt az ebédet várva ült az asztalnál, amikor a vádlottak odaléptek hozzá és egyik kezét az egyik, másik kezét a másik vádlott hátrafogta, a harmadik terhelt pedig kanállal az ételt a szájába tette, amelynek hatására a sértett sírni kezdett. A vádlott a második kanál ételt is megpróbálta a szájába erőltetni, azonban a tiltakozó, síró gyermek félrenyelt, így a cselekményt abbahagyták. Ezt követően a sértett viselkedése megváltozott, zárkózottá vált, sírva ment óvodába. A szülők ezért átíratták egy másik óvodába.

A vádlottak cselekményükkel a feladatukból eredő kötelességüket súlyosan megszegték, a kiskorú érzelmi fejlődését veszélyeztették, ezért őket a bíróság 120 óra közérdekű munka büntetésre ítélte.  A bíróság ítéletében enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak büntetlen előéletét, személyi körülményeit, valamint a bűncselekmény elkövetése időpontjától számított 3 évet meghaladó időmúlást.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért fellebbezett.

 

Székesfehérvár, 2021. január 27.

A Székesfehérvári Törvényszék