A Székesfehérvári Törvényszéken ülésezett a Jogi Szekció

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2019. július 3-5. napján Székesfehérváron rendezte 51. Vándorgyűlését, melynek keretében 2019. július 4-én a Székesfehérvári Törvényszék adott otthont Jogi Szekció szekcióülésének.

A törvényszék örömmel fogadta és teljesítette a MKE megkeresését. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott a jogi szakterülethez való kapcsolódás, valamint az a tény, hogy a bírák ítélkező tevékenységét, naprakész információkkal való ellátását az egyes bíróságokon működő jogi szakkönyvtárak közösségéből álló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer támogatja.

A szekcióülésen megjelenteket dr. Zsitva Ágnes, a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettese Toldy Ferenc szavaival köszöntötte: „Minden könyvtárnak két lényeges alkotórésze van, egy anyagi: a könyvek…s egy szellemi: a könyvtárnok.”

A Vándorgyűlés mottója „Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek”, az előadások is e témakört járták körül, nagy hangsúlyt fektetve a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázására és a hiteles jogi szaktájékoztatás jövőjére. Ahogy a könyvtárak, úgy a bírósági szervezet is hatalmas erőfeszítéseket tesz a társadalom igényeinek kielégítése érdekében. A 2 éve megkezdődött Digitális Bíróság Projekt keretében megvalósult fejlesztések: az e-akta bevezetése, a távmeghallgatási rendszer kiépítése, új informatikai eszközök és bírósági szervezet speciális tevékenységéhez igazodó az ítélkezést támogató szoftver fejlesztése mind a 21. századi igényeknek való megfelelést szolgálják.

A magyar bírósági szervezet a digitalizációt, az elektronikus kapcsolattartást és az ügyféltájékoztatást tekintve Európa élvonalában van. A sikerek egyik záloga a bírósági könyvtári szolgáltatásokban megjelenő, a hagyományos, papír alapú szolgáltatásokon túl mutató digitalizáció.