Ítélkezési szünet Fejér megye bíróságain

2019. július 15-én, hétfőn kezdetét veszi a bíróságokon az ítélkezési szünet, amely 2019. augusztus 19-ig, hétfőig tart. A bíróságok ezért az ezt követő első szerdától, augusztus 21-étől tárgyalnak ismét rendszeresen.

A törvénykezési szünet alatt a bíróságok - néhány kivételtől eltekintve - nem tárgyalnak. A soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyekben azonban az ítélkezési szünetben is sor kerül tárgyalásra. (Így például az előzetes letartóztatás, a gyorsított, valamint egyes polgári, munkaügyi, közigazgatási és gazdasági tárgyú eljárások, illetve végrehajtások kapcsán tartanak tárgyalásokat, meghallgatásokat a bíróságok.)

A polgári peres ügyekben - meghatározott kivételekkel - a Polgári perrendtartás értelmében a napokban megállapított határidőkbe az évnek július 15-től augusztus 20. napjáig terjedő időszaka nem számít bele. (Ez azt jelenti, hogy ha valaki pl. egy I. fokú ítéletet – mely ellen 15 nap alatt lehet fellebbezni - július 10-én vesz kézhez, akkor július 11-12-13-14. lesz a fellebbezési határidő első négy napja, míg az ötödik és a további napok már augusztus 21-étől számítandók.)

Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a törvényi feladataikat, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti.
 

A törvénykezési szünetben a Székesfehérvári Törvényszék és illetékessége alá tartozó bíróságok valamennyi irodája változatlan ügyfélfogadási rendben fogadja az ügyfeleket, akik benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba, igénybe vehetik az ügyfélsegítőt.

A törvénykezési szünet alatt megszakítás nélkül működik a bírósági közvetítés is. A peres eljárásnál lényegesen gyorsabb és rugalmasabb, semleges harmadik személy részvételével zajló közvetítői eljárással a felek kölcsönösen kedvező megállapodásra juthatnak. A nyári időszak alkalmas lehet arra, hogy a már elkezdett pert rövid idő alatt megegyezéssel fejezzék be a felek. Részletesebb tájékoztatás itt elérhető.