Szakmai gyakorlati lehetőség Fejér vármegye bíróságain

Fejér vármegye valamennyi bíróságán lehetőség van felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók számára szakmai gyakorlat letöltésére.

A szakmai gyakolat célja a jogászi hivatás gyakorlásához szükséges kompetenciák fejlesztése, gyakorlati tudás átadása és a bírói, igazságügyi életpálya megismertetése a joghallgatókkal.

A Székesfehérvári Törvényszékhez és illetékességi területén működő járásbíróságokhoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatinak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt olvasható.

Hogyan lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni?

Mely bíróságokon és milyen ügyszakokban van lehetőség szakmai gyakorlat letöltésére Fejér megyében?

Mely időszakokban van lehetőség szakmai gyakorlat töltésére?

Honnan tudhatom, hogy elfogadták a jelentkezésemet?

Tudnivalók a bírósági szakmai gyakolratról