Polgári Szakmai Nap a Székesfehérvári Törvényszéken

Az anyagi jog néhány aktuális témáját feldolgozó konferenciát tartott a Székesfehérvári Törvényszék 2019. március 8-án.

A jogi egyetemek, bíróságok és az ügyvédi hivatásrend közötti együttműködés jegyében zajló rendezvényen a meghívott egyetemi tanárok izgalmas előadásain a törvényszék bírái, titkárai és fogalmazói mellett részt vett a régió kollégiumvezetői közül dr. Cseke Ivett, a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese, valamint képviseltette magát a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara is.

A Pécsi Jogi Egyetemről meghívott előadók közül először Prof. habil. Dr. Nochta Tibor professzor úr tartott gondolatébresztő előadást az új Ptk. szerződésszegéssel kapcsolatos szabályozásáról, a kötelmi jog rendszerében való elhelyezkedéséről és a joggyakorlat legújabb fejleményeiről. Ezután Dr. Mohai Máté adjunktus úr mutatta be a készülő új fizetésképtelenségi törvény koncepcionálisan megújuló eljárásrendjének, felelősségi szabályainak és a bíróságok jelentősen módosuló feladatainak várható változásait. Végül Dr. Fabó Tibor adjunktus úr vázolta az öröklés "ipso iure" elve és a termőföld végintézkedésen alapuló öröklésének "hatósági jóváhagyáshoz kötöttsége" közötti látszólagos ellentmondás problematikáját és vezette le ennek feloldását

A hallgatóságnak lehetősége volt kérdést, hozzászólást intézni az előadásokhoz, továbbá méltatták a konferencia színvonalát és jó hangulatát.