Rendhagyó Törvényházi Szeminárium: Gondolatok a család körül

Május és június: a naptárban egymást követik azok a jeles napok, amikor az anyákat, apákat, gyermekeket ünnepeljük. 2018 a Családok éve, így a téma jogi szempontú körüljárása mindenképp időszerű, hiszen különböző okokból mindenkit érint. Új sorozatunkkal az ügyfelek jogérvényesítésének elősegítése, a jogtudatosság növelése érdekében a családi kapcsolatokat érintő főbb jogszabályi rendelkezéseket, jogintézményeket mutatjuk be.

A rendhagyó – írásos formában megvalósuló – Törvényházi Szemináriumsorozat részeinek közzétételével a jog iránt érdeklődő olvasóinknak jó böngészést kívánunk!

A sorozat tervezett részei:

I .rész: Mit és hogyan szabályoz a családjog? A család és a házasság jogi szabályozása, a házasságkötés joghatásai

II. rész: Az élettársi kapcsolat és annak családjogi joghatásai, a bejegyzett élettársak

III. rész: A családi jogállás – mi kerül az anyakönyvbe? Az apasági vélelem és annak megdöntése, az örökbefogadás és a gyámság

IV. rész: A szülői felügyelet tartalma - a gyermekek jogai

V. rész: Ha egy kapcsolat megromlik… A házasság felbontása, a szülői felügyelet rendezése, a távoltartás

VI. rész: A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei (kapcsolattartás és annak végrehajtása, gyermektartásdíj), a szülői felügyelet újrarendezése

VII. rész: Az idősek ellátása (szülőtartás, tartási, gondozási, öröklési szerződés)

VIII. rész: Nem családjog, de mégis szorosan a témához tartozik: Az öröklés (törvényes öröklés, végrendelet, kötelesrész)

IX. rész: Essék szó a bűncselekményekről is: tartás elmulasztása, zaklatás, kiskorú veszélyeztetése, a magánvádas eljárások

X. rész: Ha megoldható, oldjuk meg a problémákat gyorsabban és mindenki megelégedésére: a bírósági közvetítés