Törvényházi Szeminárium az új Polgári perrendtartásról (2018)

A Székesfehérvári Törvényszék 2017. október 25-én az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából az ügyfelek jogérvényesítésének elősegítése érdekében hatrészes ismeretterjesztő sorozatot indított a polgári perek szabályait lényegesen megváltoztató, 2018. január 1-jén hatályba lépő 2016. évi CXXX. törvény – új Pp. – főbb újításairól. A rendhagyó – írásos formában megvalósuló –  6. részes Törvényházi Szeminárium, kiegészülve a szintén 2018. január 1-jén lép hatályba lépő a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) főbb rendelkezéseit összefoglaló 7. részzel az alábbiakban olvasható.

A jog iránt érdeklődő olvasóinknak jó böngészést kívánunk!

I.rész: Új törvény született – a bevezetés indokai, céljai, az új Pp. hatálya

II. rész: Általános rendelkezések

III. rész: Az elsőfokú eljárás 1.: a perindítás és a perfelvételi szak

IV. rész: Az elsőfokú eljárás 2.: az érdemi tárgyalási szak, bizonyítás

V. rész: A fellebbezési eljárás és a felülvizsgálat

VI. rész: Különleges eljárások - családjogi, munkaügyi, végrehajtási perek

VII. rész: Tájékoztatás a közigazgatási perrendtartással összefüggő változásokról