Tájékoztató

A Székesfehérvári Törvényszék köszönti az Érdeklődőket!

Mi is az a Nyitott Bíróság program?

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöke 2012 őszén hirdette meg a „Nyitott bíróság” elnevezésű programsorozatot, melynek legfőbb célja, hogy az állampolgárokhoz, legfőképpen a fiatalokhoz közelebb hozza az igazságszolgáltatás működését, ezáltal elősegítve a jogkövető magatartást, valamint a bíróságok működésébe és döntéseibe vetett bizalom erősítését. Egy jogállam működésében elengedhetetlenül fontos, hogy az állampolgárok tisztában legyenek a jogaikkal és azok érvényesítésének feltételeivel, valamint ugyanakkor az őket terhelő kötelességekkel is.

A kezdeményezés jelmondata: "Attól félsz, amit nem ismersz."

Kiknek szól elsődlegesen ez a program?

Kiemelt célközönségünk a 12-18 éves, valamint a felsőoktatásban tanuló korosztály, akik a jogszabályok szerint már „felelős” tagjai a társadalomnak. Az e korosztályhoz tartozók fiatal koruk, valamint tapasztalatlanságuk miatt a „jog világában” is fokozott felvilágosításra szorulhatnak tekintettel arra, hogy életük egyik legaktívabb szakaszába lépnek (pályaválasztás, továbbtanulás, szórakozás, párválasztás stb.). Az ebben a korban meghozott döntéseiknek, pedig mind pozitív, mind negatív értelemben komoly kihatásai lehetnek a jövőjükre nézve.

Miért is „Nyitott” a bíróság?

A program keretein belül a bíróságok (bírák, bírósági titkárok és fogalmazók) a fiatalokat érdeklő és érintő témakörökben tartanak előadásokat (pl.: büntetőperek, egyes bűncselekmények, internetes bűnözés, diákcsíny és bűncselekmény, a börtönök világa, egy átmulatott éjszaka tanulságai – a szabálysértések, a diákmunka, a bírósági közvetítés stb.), akár interaktív formában is pl.: próbatárgyalások, perszimulációk tartása (megtörtént jogesetek feldolgozása a diákok bevonásával).

Hogyan lehet csatlakozni a programhoz?

A program koordinátora dr. Szendrei Andrea bírósági titkár, aki a nyitottbirosag@szekesfehervarit.birosag.hu e-mail címen fogadja Fejér Megyéből az osztályok, osztályfőnökök, oktatási intézmények, civil szervezetek, egyéb csoportok jelentkezését.

Dunaújváros és környékén a kapcsolattartó dr. Bedő Bernadett bírósági fogalmazó: BedoBernadett@dunauj.birosag.hu

Milyen programlehetőségeket kínál a bíróság?

1. Osztályfőnöki órák keretében vállaljuk kollégáinkkal az iskolákban előadások megtartását. Témakörök: a bíróságok működése, a büntető/szabálysértési és polgári eljárások, valamint ezeknek a fiatalkorúakat érintő vonatkozásai, mikortól bűncselekmény a diákcsíny, a börtönök világa, az internetes zaklatás (cyberbullying)…Az előadások témakörei a diákok érdeklődésének megfelelően alakíthatóak!

2. Ezeknek az előadásoknak a meghallgatására lehetőség van a bíróság épületén belül is.

3. Perszimuláció/próbatárgyalás: megtörtént jogesetek interaktív feldolgozása a diákok bevonásával (az iskolában, vagy akár egy valódi tárgyalóteremben is).

4. Tárgyaláslátogatás: a 14. életévüket betöltött diákok hallgatóságként vehetnek részt valódi tárgyalásokon.

 

Szívesen várjuk jelentkezésüket és a programmal kapcsolatos bármilyen kérdésükkel, észrevételükkel forduljanak bizalommal a kapcsolattartóinkhoz!